راهنما خطاها

Error# 1001

فایل های مربوط به کنترل هسته اتصال یافت نشده است. لطفا برنامه را دوباره نصب کنید.

Error# 1002

خطایی در هنگام دسترسی به فایل ها و کتابخانه ها رخ داده است. لطفا برنامه را به صورت Administrator اجرا کنید.

Error# 1003

فایل مورد نظر قبل از دسترسی حذف شده است. لطفا برنامه را دوباره نصب کنید

Error# 1004

خطایی در هنگام دسترسی به سرویس ها رخ داده است. لطفا برنامه را به صورت Administrator اجرا کنید.

Error# 1005

سوکت خالی برای ایجاد کارت شبکه مجازی یافت نشده است. لطفا کارت شبکه های مجازی موجود در سیستم را حذف کنید.

Error# 1006

برنامه و سرویس اجرا نشده است. برنامه هر دو را اجرا خواهد کرد. لطفا صبر کنید.

Error# 1007

فایل مربوط به تنظمیات برنامه یافت نشده است. لطفا برنامه را دوباره نصب کنید.

Error# 1008

خطایی در هنگام دسترسی به وضعیت اتصال رخ داده است. لطفا برنامه را دوباره نصب کرده و به صورت Admnistrator اجرا کنید.

Error# 1009

اشتراک قطع شده است. لطفا قبل از دریافت وضعیت اتصال، به سرور متصل شوید.

Error# 1010

خطایی در هنگام ایجاد کارت شبکه مجازی رخ داده است. لطفا LogFile.txt را برای جزئیات بررسی کنید.

Error# 1011

لیست سرور ها از منبع دریافت نشده است. از لیست سرور موجود استفاده خواهد شد.

Error# 1012

هیچ لیست سروری پیدا نشده است. لطفا برنامه را دوباره نصب کنید.

Error# 1013

لیست سرور خالی می باشد و هیچ سروری برای اتصال وجود ندارد. لطفا بعدا امتحان کنید و یا برنامه را دوباره نصب کنید.

Error# 1014

نام کاربری و کلمه عبور وارد نشده است. لطفا نام کاربری و کلمه عبور را ابتدا وارد کنید.

Error# 1015

کاربر دسترسی لازم برای ایجاد فایل تنظیمات را ندارد. لطفا برنامه را به صورت Administrator اجرا کنید.

Error# 1016

آدرس فایل تنظیمات استاندارد نمی باشد.

Error# 1017

خطا در ورودی آرگومنت ها در آدرس فایل تنظیمات استاندارد.

Error# 1018

فایل تنظمیات پیدا نشده است. لطفا برنامه را دوباره نصب کنید.

Error# 1019

خطایی در هنگام دریافت وضعیت اشتراک رخ داده است. نمایش وضعیت اشتراک و اتصال به درستی کار نخواهد کرد.

Error# 1020

خطایی در هنگام تنظیم نام کاربری و کلمه عبور در محیط گرافیکی برنامه رخ داده است.

Error# 1021

خطایی در هنگام دریافت وضعیت اشتراک رخ داده است.

Error# 1022

زیربرنامه مربوط به دریافت وضعیت اشتراک خارج شده است.

Error# 1023

خطایی در هنگام دریافت خروجی رخ داده است.

Error# 1024

دسترسی غیر مجاز رخ داده است. فایل در حال استفاده می باشد.

Error# 1025

اتصال به سرور جهت اعتبار سنجی اشتراک به مشکل برخورده است. لطفا اتصال اینترنت خود را چک کنید.

Error# 1026

اعتبار اشتراک به پایان رسیده است. لطفا اشتراک خود را تمدید کنید.

Error# 1027

نام کاربری یا رمز عبور نامعتبر می باشد.

Error# 1028

اعتبارسنجی در برنامه به مشکل خورده است. برنامه سعی در اصلاح مشکل خواهد کرد.

Error# 1029

پیام های خاتمه برنامه دریافت شده است. لطفا پیام ها را مطالعه فرمایید.

Error# 1030

خطایی در هنگام تنظیم آی پی بر روی کارت شبکه متصل به کنسول رخ داده است. لطفا شماره ریز خطا را به کارشناس پینگ هینت گزارش دهید تا اقدامات بعدی به شما اعلام گردد.

Error# 1031

کارت شبکه مجازی پینگ هینت یافت نشده است. لطفا کانکشن هوشمند را دوباره اجرا کنید.

Error# 1032

خطا نامشخصی در هنگام اشتراک گذاری کانکشن اینترنتی رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

جهت رفع این مشکل می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

چرا در هنگام 'فعال سازی در PS/Xbox' با خطا ۱۰۳۲ مواجه می شویم؟

Error# 1033

خطا نامشخصی در هنگام اشتراک گذاری رخ داده است. لطفا دوباره سعی کنید.

Error# 1034

خطا نامشخصی در هنگام غیر فعال سازی اشتراک گذاری کانکشن اینترنتی رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1035

کارت شبکه مجازی پینگ هینت یافت نشد. کانکشن هوشمند به طور خودکار آن را نصب خواهد کرد.

Error# 1036

خطا نامشخصی در هنگام بررسی وضعیت اشتراک گذاری کارت شبکه رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1037

خطا نامشخصی در هنگام ایجاد شی اشتراک گذاری کارت شبکه رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1038

خطا نامشخصی در هنگام بررسی وضعیت اتصال رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1039

خطا نامشخصی در هنگام اجرا پروسه رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1040

خطا نامشخصی در هنگام خروج از ترد آپدیت وضعیت رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1041

خطا نامشخصی در هنگام بررسی وضعیت اجرایی برنامه رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1042

خطا نامشخصی در هنگام بررسی وضعیت اجرایی سرویس رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

Error# 1043

خطا نامشخصی در هنگام ایجاد رجیستری رخ داده است. لطفا از خطا مربوط اسکرین شات گرفته و به تلگرام ادمین پینگ هینت بفرستید.

Error# 1044

خطا نامشخصی در هنگام حذف رجیستری رخ داده است. لطفا از خطا مربوط اسکرین شات گرفته و به تلگرام ادمین پینگ هینت بفرستید.

Error# 1045

خطایی در هنگام خواندن به فایل تنظیمات رخ داده است. فولدر مربوطه یافت نشده است.

Error# 1046

خطایی در هنگام خواندن به فایل تنظیمات رخ داده است. آدرس فایل شامب کاراکتر های نامعتبر می باشد.

Error# 1047

خطایی در هنگام خواندن به فایل تنظیمات رخ داده است. فایل تنظیمات شامل فرمت نادرست می باشد.

Error# 1048

خطایی در هنگام تنظیم آی پی بر روی کارت شبکه متصل به کنسول رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید.

Error# 1049

خطایی در هنگام ذخیره فایل لیست سرورها رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید.

Error# 1050

خطایی در هنگام خواندن فایل لیست سرورها رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید.

Error# 1051

خطایی در هنگام ذخیره فایل لیست تنظیمات رخ داده است. لطفا کانکشن هوشمند را حذف کرده و در مسیری با آدرس کوتاه تر نصب کنید.

Error# 1052

خطایی در هنگام ذخیره فایل لیست تنظیمات رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید.

Error# 1053

خطایی در هنگام دریافت و تنظیم ساعت و تاریخ ویندوز رخ داده است. لطفا لاگ فایل مربوط را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید.

Error# 1054

خطایی در هنگام ایجاد ریجیستری رخ داده است. لطفا عکس از ارور نمایش داده شده را به ادمین بفرستید.

Error# 1055

شماره حالت مسیریابی اشتباه می باشد .لطفا به ادمین اطلاع دهید.

Error# 1056

خطایی در اتصال به سرویس پینگ هینت رخ داده است. لطفا برنامه را دوباره اجرا کنید. در صورت حل نشدن مشکل سوال شماره ۲۵ در قسمت .سوالات متداول سایت را مطالعه کنید

سوال شماره ۲۵: چگونه می توان خطا ۱۰۵۶ (عدم تونایی در اتصال به سرویس) را رفع کرد؟

Error# 1057

خطایی در اتصال به سرور همگام سازی رخ داده است. لطفا برنامه را دوباره اجرا کنید.

Error# 1058

فایل انتخاب شده ناقص و غیر قابل اجرا می باشد. لطفا برنامه انتخاب شده برای اجرا را بررسی کنید.

Error# 1059

کارت شبکه مورد نظر یافت نشد. لطفا فرآیند فعال سازی در کنسول را مجدد انجام دهید.

Error# 1060

فایل های مورد نیاز برای فعال سازی در کنسول یافت نشد. لطفا سوال شماره ۲۷ در صفحه سوالات متداول سایت را مطالعه فرمایید.

سوال شماره ۲۷: چگونه می توان خطای ریست کردن تنظیمات کارت شبکه و اشتراک گذاری را حل کرد؟

Error# 1061

خطایی در هنگام ریست کردن تنظیمات رخ داده است. لطفا سوال شماره ۲۷ در صفحه سوالات متداول سایت را مطالعه فرمایید.

سوال شماره ۲۷: چگونه می توان خطای ریست کردن تنظیمات کارت شبکه و اشتراک گذاری را حل کرد؟

Error# 1062

خطایی در هنگام قفل کردن برنامه رخ داده است. لطفا از این پیام عکس گرفته و برای ادمین بفرستید.

Error# 1063

خطایی در هنگام دسترسی به فایل تنظیمات رخ داد هاست. فایل تنظیمات یافت نشده است. لطفا کانکشن هوشمند را حذف و مجدد نصب کنید.

Error# 1064

خطای اعتبارسنجی رخ داده است. لطفا پیام ظاهر شده در کانکشن هوشمند را مطالعه بفرمایید.