چرا در هنگام 'فعال سازی در PS/Xbox' با خطا ۱۰۳۲ مواجه می شویم؟

توضیحات

توضیحات در مورد خطا ۱۰۳۲

معمولا علت این خطا، فعال نشدن کتابخانه های مربوط به Internet Sharing ویندوز می باشد. برای اینکه مشکل حل شود، Internet Sharing باید در ابتدا به صورت دستی فعال شود و سپس مشکل حل می شود.

گام های زیر را به ترتیب طی کنید تا مشکل حل شود.

Error 1032 on Smart Connection

گام اول

ورود به صفحه کارت شبکه ها

ابتدا وارد آدرس زیر شوید. (مطابق شکل)

Control Panel > Network And Internet > Network and Sharing Center > Change Adaptor Settings

Adaptor Settings window location

گام دوم

ورود به تنظیمات کارت شبکه پینگ هینت

بر روی کارت شبکه مشخص شده راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه Properties را انتخاب کنید.

Adaptor Settings window and click ont the pinghint network adaptor

گام سوم

ورود به تب Sharing

بر روی تب Sharing کلیک کنید.

Adaptor Settings clicking on sharing tab

گام چهارم

تنظیمات Sharing

تیک مربوط به Allow other network users to connect through this computer's internet connection را بزنید و از لیست Home networking connections گزینه Ethernet یا Local Area Connection را انتخاب کنید. (مطابق شکل)

Adaptor Settings sharing configration

گام پنجم

اجرا کانکشن هوشمند

کانکشن هوشمند را اجرا کنید. گزینه 'فعال سازی در PS/Xbox' روشن شده است. حال این گزینه را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید.

نکته مهم

  • توجه داشته باشید که در هنگام غیر فعال سازی ممکن است خطا ۱۰۳۴ نمایش داده شود. خطا را نادیده بگیرید.
Smart Connection sharing configuration enabling and disabling