بررسی انواع NAT Type و تفاوت آن ها

۱

تعریف NAT Type

در مفاهیم شبکه، (NAT (Network Address Translation در واقع به فرآیند تغییرات اطلاعات شبکه ای از جمله آدرس مقصد، آدرس مبدا، پورت ها و ... گفته می شود که جهت اتصال دسترسی ۲ فضا مجزا شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. در مسئله مورد مطالعه ما، این دو فضا به فضا قبل از مودم (فضایی که کنسول و لپ تاپ های شما قرار دارد) و فضا بعد مودم (‌فضای اینترنت) تقسیم بندی می شوند، که این دو فضا به وسیله مودم (ADSL یا 4G) به یکدیگر متصل می گردند. در مفاهیم شبکه به مودم اتصال کننده ۲ فضا NAT Router گفته می شود. (‌مطابق شکل)

نوع اتصال بین ۲ فضا مشخص شده، انواع مختلفی دارد که به هر نوع از این اتصال ها NAT Type می گویند. NAT Type ها به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند که هر نوع به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.

نکته مهم

 • باور غلطی بین کاربران وجود دارد که تصور می کنند NAT Type به پینگ بازی مربوط می باشد، در صورتی که این باور نادرست است. NAT Type در واقع نوع اتصال بین ۲ فضا را مشخص می کند، در صورتی که پینگ، تاخیر بین کاربر و سرور بازی را مشخص می کند. پینگ بازی به فاصله کاربر از سرور و مسیریابی بسته های اینترنتی جهت رسیدن به سرور بازی و برگشت بسته ها به سیستم کاربر بستگی دارد.
NAT Router and network space description

۲

NAT Type 3/Strict

در این نوع NAT Type، در واقع اتصال بین دو فضا شبکه به صورت ناقص برقرار شده است. به عبارت دیگر بعضی از آدرس ها و بعضی از پورت ها بسته می باشند. این نوع NAT Type در بازی های کنسول می تواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد.

معایب NAT Type 3/Strict

 • عدم اتصال به سروربازی
 • لگ های ناگهانی و تغییرات پینگ بسیار بالا
 • عدم روان بودن بازی

این نوع از NAT Type در فرآیند بازی های آنلاین ایجاد اختلال می کند و به کاربران توصیه اکید می شود که با استفاده از سرویس های پینگ هینت، مشکل را حل کرده و NAT Type 2/Moderate را تجربه کنند.

NAT Type 3/Strict schematic description

۳

NAT Type 2/Moderate

در این نوع از NAT Type، اتصال بین ۲ فضا شبکه به صورت کامل اما یک طرفه می باشد. به عبارت دیگر، تمامی پورت ها و دسترسی ها باز بوده و کاربر به راحتی می تواند به سرورهای بازی ها متصل شود. منظور از اتصال یک طرفه این است که کاربر در سیستم خود Public IP Address ندارد. این قضیه به این معناست که کاربر می تواند به راحتی به سرورهای بازی ها (چه سرورهای داخلی و چه اروپایی و خارجی) متصل شود ولی خود نمی تواند سرور بازی شود تا دیگران به سرور او متصل شوند. این نوع از NAT Type موجب ایجاد محدودیت های بسیار اندک در Mode های بازی و همچنین مکالمات Peer to Peer می شود.

شایان ذکر است که استفاده از سرویس های کاهش پینگ، NAT Type شما را به NAT Type 2/Moderate تغییر خواهد داد.

به طور خلاصه مزایا و معایب این از NAT Type به شرح زیر است.

مزایا NAT Type 2/Moderate

 • قابلیت استفاده و پیاده سازی سرویس های کاهش پینگ
 • دسترسی کامل به سرورهای بازی ها
 • امنیت بالا در مقابل حملات اینترنتی و اقدامات نفوذی به کنسول ها

معایب NAT Type 2/Moderate

 • غیرفعال بودن تعداد اندکی از Mode های بازی ها
 • غیرفعال بودن بعضی از امکانات نظیر مکالمات و ارتباطات Peer to Peer

تیم پینگ هینت با مسیریابی بهینه و کاهش پینگ، NAT Type 2/Moderate را به کاربران توصیه می کند.

NAT Type 2/Moderate schematic description

۴

NAT Type 1/Open

در این نوع از NAT Type، اتصال ۲ فضا شبکه به صورت کامل و دو طرفه است. در این نوع از اتصال، تمامی پورت ها و دسترسی ها باز می باشند و کاربر هم می تواند به سروربازی ها متصل شود و هم اینکه خود سرور بازی شود. به عبارت دیگر، کاربر دارای یک Public Address خواهد بود. با استفاده از این نوع NAT Type، تمام Mode های بازی ها فعال می شود. البته باید در نظر داشت که استفاده از سرویس های کاهش پینگ در این نوع از NAT Type ممکن نیست و همچنین به علت دسترسی مستقیم دو طرفه، احتمال حمله های اینترنتی و نفوذ به کنسول افزایش می یابد.

به طور خلاصه مزایا و معایب این از NAT Type به شرح زیر است.

مزایا NAT Type 1/Open

 • فعال بودن تمام Mode های بازی ها
 • قابلیت سرور شدن کاربر

معایب NAT Type 1/Open

 • عدم امکان استفاده از سرویس های کاهش پینگ
 • افزایش احتمال حملات اینترنتی و نفود به کنسول
NAT Type 1/Open schematic description