بررسی اتصال بی سیم (Wireless) بین لپ تاپ و مودم ADSL

۱

باز کردن منوی Start

بر روی تصویر پنجره (Window) در گوشه سمت چپ پایین مانیتور کلیک کنید.

Opening Start menu in microsoft windows os

۲

اجرای CMD

عبارت cmd را تایپ کرده (شماره ۱) و سپس روی گزینه ظاهر شده Command Propmt (شماره ۲) کلیک کنید.

Running Command Prompt in windows os

۳

اجرای دستور Ping

عبارت ping 192.168.1.1 -t را وارد کرده و از روی کیبورد Enter را بزنید.

Pinging ADSL modem router in windows os

۴

تحلیل نتایج حاصل از Ping

در صفحه ظاهر شده،به مقادیر مربوط به Time توجه کنید. همه مقادیر باید در حد 1 میلی ثانیه باشند. در صورتی که اعدادی بیشتر از ۱ میلی ثانیه را مشاهده می کنید، لپ تاپ خود را به مودم ADSL نزدیک تر کنید تا سیگنال Wireless قوی تر شود.

Analyzing ping resutls