اتصال با استفاده از پروتکل L2TP (کانکشن دستی) - آی او اس (iOS)

۱

وارد شدن به صفحه Settings گوشی

گزینه Settings را انتخاب کنید

نکته مهم

iPhone all apps menu screenshot

۲

وارد شدن به منوی ***

گزینه *** را انتخاب کنید.

iPhone settings menu screenshot

۳

وارد شدن به منوی Add *** Configuration

گزینه Add *** Configuration را انتخاب کنید.

iPhone settings >> connection menu screenshot

۴

وارد کردن تنظیمات

بر اساس لیست های زیر تنظیمات را وارد کنید.

تنظیمات

  • Type: L2TP
  • Description: PingHint
  • Server: L2TP.pinghint.ir
  • secret: pinghint

نکته مهم

  • Account: نام کاربری پینگ هینت بر اساس الگوی زیر
  • Password: رمز عبور پینگ هینت
iPhone settings >> connection >> l2tp connection creation menu screenshot

نام کاربری و رمز عبور در L2TP

فرمت نام کاربری

با توجه به اینکه در تنظیمات اتصال L2TP جایی برای مشخص کردن شبکه اتصالی وجود ندارد، این مورد باید در نام کاربری اضافه گردد که به شرح زیر می باشد.

محاسبه هاب اتصالی (Virtual Hub) و نام کاربری نهایی

اشتراک تست ۶ ساعت رایگان