روش های استفاده از پینگ هینت در ویندوز موبایل (Windows Mobile)