محاسبه هاب اتصالی (Virtual Hub) و نام کاربری نهایی

برای محاسبه نام هاب اتصالی (Virtual Hub) و نام کاربری نهایی مراحل زیر را طی کنید.

هاب اتصالی (Virtual Hub) ==>> ---

نام کاربری نهایی (با \ - روش اول - توصیه پینگ هینت):

فرمت نام کاربری و هاب: Hub\Username

--

در جهت علامت دقت کافی را به کارببرید. علامت درست به صورت «\» می باشد و استفاده از علامت «/» باعث عدم اتصال خواهد شد.

نام کاربری نهایی (با @ - روش دوم):

فرمت نام کاربری و هاب: Username@Hub

--

توصیه پینگ هینت استفاده از نام کاربری با روش اول می باشد.

در بعضی از مودم های TD-LTE ایرانسل و مبین نت امکان وارد کردن علامت «\» در نام کاربری (Username / PPP Username) وجود ندارد و مودم به این علامت حساس می باشد. در این نوع از مودم ها می توان از نام کاربری با روش دوم استفاده کرد

شایان ذکر است که رمز عبور هیچ تغیری نمی کند.