آیا برای خرید اشتراک باید ثبت نام کرد؟

توضیحات

توضیحات در مورد خرید

اشتراک بعد از خرید ایجاد خواهد شد. در واقع در صفحه خرید، گزینه «خرید اشتراک جدید» مشخصات اشتراک جدید را از کاربر می گیرد که این مشخصات شامل موارد زیر است.

مشخصات مورد نیاز برای ثبت نام

  • ایمیل : در واقع نام کاربری اشتراک شما خواهد بود
  • شماره موبایل: شماره موبایل جهت ارسال اس ام اس و اعلام تغییرات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رمز عبور هم از طریق گزینه «بازیابی اشتراک» موجود در سایت (با ارسال ایمیل بازیابی اشتراک بعد از خرید موفق) تعیین می گردد.

User registration or buying account