آیا برای خرید اشتراک باید ثبت نام کرد؟

توضیحات

توضیحات در مورد خرید و ثبت نام

اشتراک بعد از خرید ایجاد خواهد شد. در واقع در صفحه خرید، گزینه 'خرید اشتراک جدید (ثبت نام)' مشخصات اشتراک جدید را از کاربر می گیرد که این مشخصات شامل موارد زیر است.

مشخصات مورد نیاز برای ثبت نام

  • ایمیل : در واقع نام کاربری اشتراک شما خواهد بود
  • رمز عبور: رمز عبور برای اشتراک پینگ هینت که شما باید انتخاب کنید.
  • شماره موبایل: شماره موبایل جهت ارسال اس ام اس و اعلام تغییرات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
User registration or buying account