آیا سرویس پینگ هینت می تواند رفع تحریم را برای تمام بازی ها انجام دهد؟

توضیحات

امکان رفع تحریم تمام بازی ها

سرویس های پینگ هینت دارای سامانه تحریم شکن اختصاصی برای بازی می باشد. این سامانه قابلیت رفع تحریم برای تمام بازی ها را داراست ولی برای هر بازی باید تنظیمات مربوط به آن در سامانه ثبت و تنظیم گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازی های پشتیبانی شده و همچنین نحوه گزارش برای رفع تحریم بازی مد نظر خود به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سامانه تحریم شکن بازی ها آنلاین و بازی های پشتیبانی شده

PingHint's feature of bypassing limitation