آیا سرویس پینگ هینت می تواند رفع تحریم را برای تمام بازی ها انجام دهد؟

توضیحات

امکان رفع تحریم تمام بازی ها

سرویس های پینگ هینت دارای سامانه تحریم شکن اختصاصی برای بازی می باشد. این سامانه دارای سیستم خودکار رفع تحریم برای اکثر بازی ها می باشد. در صورتی که بازی مد نظر شما رفع تحریم نشده باشد، از طریق لینک زیر ثبت ترافیک ارسال کنید تا بازی شما بررسی گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه گزارش برای رفع تحریم بازی مد نظر خود به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سامانه تحریم شکن بازی های آنلاین پینگ هینت

PingHint's feature of bypassing limitation