آیا امکان هات اسپات کردن سرویس های پینگ هینت از طریق گوشی وجود دارد؟

توضیحات

توضیحات در مورد هات اسپات گوشی و محدودیت ها

گوشی و تبلت در حالت عادی به کاربر امکان هات اسپات کردن سرویس های پینگ هینت را نمی دهد. این محدودیت از سمت گوشی بوده و از سمت سرویس های پینگ هینت هیچ محدودیتی وجود ندارد.

فقط در بعضی شرایط خاص و با توجه به سیستم عامل گوشی می توان از نرم افزارهای زیر برای هات اسپات کردن سرویس های پینگ هینت استفاده کرد.

گوشی و تبلت اندروید (Android)

  • در ابتدا باید گوشی روت (root) شود و سپس می توانید از برنامه های زیر برای هات اسپات کردن سرویس های پینگ هینت استفاده کنید.
  • روت (root) کردن گوشی به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
  • این روش توسط تیم پینگ هینت تست نشده است.
  • *** Hotspot - tethering/Wi-Fi repeater

گوشی و تبلت آیفون (iOS)

  • در ابتدا باید گوشی جیل بریک (JailBreak) شود و سپس می توانید از برنامه های زیر برای هات اسپات کردن سرویس های پینگ هینت استفاده کنید.
  • جیل بریک (JailBreak) کردن گوشی به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
  • این روش توسط تیم پینگ هینت تست نشده است.
  • TetherMe (iOS 4 - 7)
  • TetherMe for iOS 8+
Hotspot pinghint services via cell wireless