آیا می توان از سرویس پینگ هینت در گوشی/تبلت استفاده کرد؟

توضیحات

امکان فعال سازی در گوشی/تبلت

سرویس های پینگ هینت قابلیت تنظیم بر روی هر نوع گوشی/تبلتی را دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آموزش های سایت مراجعه فرمایید.

PingHint cannot be implemented on smart phones