آیا می توان از سرویس پینگ هینت در mac/iOS استفاده کرد؟

توضیحات

امکان فعال سازی در iOS/mac

سرویس های پینگ هینت قابلیت تنظیم بر روی iOS/mac را دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آموزش های سایت مراجعه فرمایید.

PingHint cannot be implemented on mac and iOS