اتصال با کانکشن های موازی چه مزیت هایی دارد؟

توضیحات

توضیحات مربوط به کانکشن های موازی

ابتدا از اتصال به مودم از طریق شبکه وایرلس (Wireless) و یا کابل شبکهاتصال با ۶ کانکشن موازی، تمامی مزیت های مشابه نرم افزار های مدیریت دانلود نظیر Internet Download Manager را به سرویس پینگ هینت می دهد. با استفاده از این تکنولوژی اتصال، کاربر هم سرعت دانلود و آپلود بالایی خواهد داشت و همچنین در مقابل ناپایداری های اینترنت نیز مقاوم تر خواهد بود. در صورت ناپایداری اینترنت کاربر، بعضی از کانکشن ها ممکن است قطع شود، ولی ارتباط با کانشکن های دیگر حفظ شده و سرویس قطع نمی شود. کانکشن های قطع شده نیز به طور اتوماتیک دوباره متصل می شوند و به این ترتیب اتصالی بسیار پایدار را شاهد خواهید بود.

Increased performance with parallel connections