چرا بعد از اتصال به پینگ هینت، صدای notification به صورت ممتد تکرار می شود؟

توضیحات

توضیحات مربوط صدای ممتد notification

در بعضی از موارد، برنامه های جانبی مربوط به کارت شبکه (اعم از Wireless و Ethernet) با کارت شبکه مجازی پینگ هینت دچار ناسازگاری می شوند. این نوع ناسازگاری معمولا با خاموش و روشن شدن پی در پی یا قطع و وصل شدن پی در پی کارت شبکه مجازی پینگ هینت ظاهر می شود. در این نوع از ناسازگاری، با هر قطع و وصلی یا خاموش و روشن شدن، صدای notification ویندوز شنیده می شود. این صدا به صورت تکرار شونده و بسیار آزاردهنده خواهد بود.

برای حل این مشکل، باید نرم افزاری که با کارت شبکه مجازی پینگ هینت ناسازگاری دارد، شناسایی و حذف شود. از جمله این نرم افزار ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

برنامه های ناسازگار که باید حذف شوند

  • Killer Control Center
Killer Control Center Screenshot