آیا سرویس پینگ هینت برای بازی هایی که در لیست 'بازی های پشتیبانی شده' وجود ندارد، کارایی دارد؟

توضیحات

توضیحات در مورد بازی های پشتیبانی شده

به طور کلی سرویس های پینگ هینت برای اکثر بازی هایی که سرورهای آن ها در اروپا قرار دارد، کارایی خوبی دارد. اگر بازی مد نظر شما در لیست 'بازی های پشتیبانی شده' وجود ندارد، به شما توصیه می کنیم که با استفاده از اشتراک تست وارد بازی مد نظر خود شوید و پینگ را در خود بازی تست کنید. سپس نتیجه رو به ما اطلاع دهید تا در صورت تایید شدن، بازی مذکور در لیست بازی های پشتیبانی شده قرار گیرد.

Games which are not listed in the supported game section (anonymous games)