آيا پینگ هینت برای تمامی بازی های آنلاین کارایی دارد؟

توضیحات

توضیحات در مورد بازی های پشتیبانی شده

پینگ هینت دارای شبکه های مختلف اتصالی می باشد و هر کدام از این شبکه های اتصال برای سرورهای کشورهای خاص مناسب می باشند. توصیه پینگ هینت این است که کاربر قبل از خرید اشتراک تست رایگان را دریافت کند و سپس با استفاده از شبکه های مختلف اتصال بازی مد نظر خود را تست کنید تا ارزیابی و مقایسه دقیقی از قبل از استفاده و بعد از استفاده از سرویس داشته باشد.

لینک دریافت اشتراک تست رایگان

Games which are not listed in the supported game section (anonymous games)