چرا نت تایپ در کنسول بین ۲ (Moderate) و ۳ (Strict) تغییر می کند؟

توضیحات

توضیحات در مورد تغییرات نت تایپ

سرورهای پینگ هینت به گونه تنظیم شده اند که نت تایپ ۲ (Moderate) را به کاربران ارائه دهند. در واقع، دسترسی و پورت ها برای کاربران اتصال یافته به سرویس پینگ هینت، باز می شود تا نت تایپ ۲ (Moderate) حاصل شود.

اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، پینگ با سرورهای بازی، PSN یا Xbox Live می باشد. در صورتی که پینگ از حدی ( مثلا ۱۵۰ میلی ثانیه) بالاتر رود، کنسول و یا سرورهای بازی نوع نت تایپ شما را ۳ (Strict) گزارش خواهند کرد. در واقع با اینکه همه دسترسی ها و پورت ها باز است اما به علت بالا بودن پینگ از حد مجاز، نت تایپ ۳ توسط سرورهای بازی گزارش داده خواهد شد.

یکی از مواردی که باعث تغییرات ناگهانی پینگ می شود، نویز خط و یا نویز ارتباطی اتصال فورجی شما می باشد. نویز خط یا نویز ارتباطی باعث ناپداری اتصال و نوسان شدید پینگ داخلی می شود که نتیجه آن پینگ با سرور بازی به صورت لحظه بالا رفته و سرور بازی سریعا نت تایپ را به صورت ۳ (Strict) گزارش می کند. تغییرات نت تایپی که به علت نوسان پینگ داخلی (‌نویز) به وجود می آید، معمولا باعث ایجاد اختلال در فرآیند جوین شدن سرور و یا بعضی از قابلیت های بازی خواهد شد.

راه حل

NAT Type changes from 2 (Moderate) to 3 (Strict) randomly