آیا در هنگام فعال سازی پینگ هینت در کنسول، به جای Laptop می توان از PC استفاده کرد؟

توضیحات

توضیحات در مورد تجهیزات مورد نیاز

علت استفاده از لپ تاپ برای متصل شدن به کنسول به شرح زیر است.

چرا لپ تاپ؟

  • دارا بودن هر ۲ کارت شبکه سیمی (LAN) و کارت شبکه بی سیم (Wireless)
  • قابلیت حمل لپ تاپ برای نزدیک شدن به کنسول

در صورتی که لپ تاپ در دسترس نباشد، می توانید از PC استفاده کنید در صورتی که یکی از حالت های زیر برقرار باشد.

چه زمانی می توان از PC استفاده کرد؟

  • حالت اول: PC باید هم کارت شبکه سیمی (LAN) و هم کارت شبکه بی سیم (Wireless) داشته باشد. همچنین PC باید فاصله نزدیک با کنسول داشته باشد تا بتوان کابل LAN را به کنسول متصل کرد.
  • حالت دوم: PC باید کارت شبکه سیمی (LAN) داشته باشد و اینترنت PC از طریق USB Tethering گوشی/تبلت تامین شود. همچنین PC باید فاصله نزدیک با کنسول داشته باشد تا بتوان کابل LAN را به کنسول متصل کرد.

نکته مهم

Laptop or PC Schema