چگونه می توان خطا ۱۰۲۵ (گیر کردن در صفحه اعتبار سنجی اشتراک) را رفع کرد؟

توضیحات

علل وقوع این خطا

این خطا به علت عدم توانایی در اتصال و تبادل اطلاعات با سرور رخ می دهد که معمولا به یکی از علت های زیر می باشد.

Screenshot of error 1025 while authenticating user

دلیل ۱

عدم دسترسی به اینترنت

عدم دسترسی به اینترنت باعث عدم اتصال به سرورهای اعتبارسنجی شده و فرآیند اعتبارسنجی با خطا رو به رو می شود. برای حل این مشکل راه حل های زیر را بررسی کنید.

راه حل ها

  • قطع و وصل کردن اتصال وایرلس و باز کردن صفحات وب (سایت پینگ هینت و گوگل) جهت بررسی اتصال اینترنتی
  • اعمال تنظیمات خودکار DNS و تست مجدد بعد از تغییر تنظیمات
No internet connection network

دلیل ۲

نادرست بودن تاریخ و ساعت سیستم

پروتکل های امنیتی استفاده شده برای اعتبارسنجی، از رمزنگاری های استاندارد استفاده می کنند. این رمزنگاری های وابسته به تاریخ و ساعت سیستم می باشند. در صورتی که تاریخ و ساعت سیستم تفاوت زیادی با تاریخ و ساعت جهانی داشته باشد، پروتکل امنیتی با خطا رو به رو شده و اعتبارسنجی انجام نمی گیرد. برای حل این مشکل مراحل زیر را طی کنید.

ابتدا وارد آدرس زیر شوید و ساعت و تاریخ سیستم خود را به طور دقیق تنظیم کنید.

آدرس مربوط به تنظیم تاریخ سیستم

  • Control Panel > Clock, Language and Region > Date and Time > Change Date and Time...

برای چک کردن تاریخ و ساعت دقیق می توانید وارد سایت زیر شوید.

آدرس سایت دارای ساعت و تاریخ دقیق

Incorrect date and time for the system