چرا بعد از انجام تمامی مراحل 'فعال سازی در PS/Xbox'، اینترنت کنسول به طور کامل قطع می شود؟

دلیل اول

اتصال به پینگ هینت

قبل از اینکه تنظیمات آی پی را انجام دهید و اینترنت کنسول را تست کنید، با کلیک بر روی گزینه اتصال، به سرویس های ما متصل شوید.

Smart Connection connecting procedure

دلیل دوم

انتخاب کارت شبکه مناسب

در لیست ظاهر شده کاربر باید کارت شبکه که به کنسول متصل می شود را انتخاب کنید. اگر نمی دانید که کدام یک را انتخاب کنید به گام به گام زیر توجه فرمایید.

نحوه انتخاب کارت شبکه مناسب

  • روش اول: به دنبال کارت شبکه بگردید که واژه RealTek و یا Gigabit Ethernet را داشته باشد.
  • روش دوم: اگر کارت شبکه های ذکر شده در روش اول را پیدا نکردید، اولین کارت شبکه از لیست را انتخاب کنید.
  • روش سوم: در صورتی که هیچ کدام از روش های اول و دوم جواب نداد، به ترتیب کارت شبکه ۲ و ۳ و ... در لیست را امتحان کنید.
  • روش چهارم: در صورتی که هیچ کدام از روش ها جوابگو نبود، از لیست ظاهر شده اسکرین شات گرفته و به تلگرام ادمین بفرستید تا نتیجه را به شما اعلام کنیم.
Smart Connection choosing the appropriate network adaptor, which connects to the game console

دلیل سوم

چک کردن تنظیمات آی پی وارد شده در کنسول

در وارد کردن تنظیمات آی پی در کنسول دقت لازم را به عمل آورید.

Checking the ip settings on console

دلیل چهارم

چک کردن ساختار اتصال تجهیزات

توجه داشته باشید که در روش اتصال لپ تاپ و کنسول، لپ تاپ به عنوان واسط بین کنسول و مودم قرار می گیرد. به عبارت دیگر کنسول به لپ تاپ و لپ تاپ به مودم متصل می شود. (‌مطابق شکل)

نکته مهم

  • بعضی از دوستان هم کنسول و هم لپ تاپ را به مودم متصل می کنند و سپس عملیات 'فعال سازی در PS/Xbox' را انجام می دهند که با قطع شدن اینترنت لپ تاپ یا اینترنت کنسول مواجه می شوند. متذکر می شویم که اتصال حتما باید به صورت شکل باشد و لپ تاپ به عنوان واسط بین کنسول و مودم قرار گیرد.
Connecting console and laptop to for internet sharing