تغییر منطقه مکانی (Region) و منطقه زمانی (Timezone) در شبکه رفع تحریم

توضیحات

تغییر منطقه زمانی و مکانی سیستم

برای تکمیل شبکه رفع تحریم، منطقه زمانی و مکانی سیستم نیز باید عوض شود. در واقع بعضی از بازی ها و برنامه علاوه بر سیستم های تحریمی عادی، منطقه زمانی و مکانی سیستم را نیز بررسی می کنند. از جمله این بازی ها و برنامه ها می توان به Microsoft Store و PUBG Lite اشاره کرد.

همچنین منطقه زمانی و مکانی در بعضی از بازی ها برای انتخاب سرور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل به تمامی کاربران توصیه می کنیم که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی تغییر منطقه زمانی و منطقه مکانی را خاموش نکنند.

شایان ذکر است که تغییر منطقه زمانی و مکانی سیستم، ساعت و تاریخ را عوض نمی کند. در واقع فقط ساعت نمایشی سیستم عوض می شود ولی در زمان سیستم هیچ تغییری ایجاد نمی گردد.

فقط زمانی که تغییر منطقه زمانی یا منطقه مکانی باعث اختلال در کارکرد بعضی از برنامه ها شود، می توان این گزینه را غیر فعال کرد. از جمله برنامه های گزارش شده می توان به بعضی از سیستم های مدیریت گیم نتی اشاره کرد.

برنامه ها و بازی های نیازمند به تغییر منطقه زمانی و مکانی برای اجرا

  • Microsoft Store
  • PUBG Lite

برنامه ها و بازی های ناسازگار با تغییر منطقه زمانی و مکانی

  • Microsoft Store
  • PUBG Lite
Region change for some networks