انواع شبکه های اتصال و ویژگی های آنها

توضیحات

انواع شبکه های اتصال

پینگ هینت شبکه های مختلفی برای اتصال کاربران فراهم کرده است. هر یک از این شبکه ها، ویژگی های خاص خود را دارند که کاربر متناسب با نیاز و بازی مد نظر خود باید یکی از آن ها را انتخاب کند.

در صورتی که علاوه بر توضیحات ارائه شده، کاربر در انتخاب شبکه اتصالی به نتیجه قطعی نرسیده است، می تواند برای بازی مد نظر خود هر یک از شبکه های موجود را تست کند و به طور دقیق ارزیابی کند که چه شبکه و کدام DNS برای بازی مد نظر خود کارایی بهتری دارد.

همچنین توصیه اکید می شود که هر یک از شبکه های زیر با هم با توربو روشن و هم با توربو خاموش تست و ارزیابی شود. روشن بودن تکنولوژی توربو باعث افزایش سرعت و روان شدن بازی خواهد شد ولی ممکن است در بعضی از بازی ها یا بعضی از بسترهای اینترنتی باعث ایجاد پکت لاس (Packet Loss) و لگ (Lag) شود. این مورد باید توسط خودکابر به طور دقیق ارزیابی شود که روشن بودن یا خاموش بودن توربو برای بازی مد نظر کاربر چه کارایی خواهد داشت.

در زیر انواع مختلف اتصال و ویژگی های آنها ذکر شده است.

Pinghint different connection types

اتصال نوع ۱

اتصال کاهش پینگ اختصاصی

در این نوع اتصال و شبکه هدف به طور اختصاصی کاهش پینگ و مسیریابی بهینه می باشد. در استفاده از این سرویس، مسیریابی بهینه شده و کاهش پینگ و افزایش پایداری اتصال انجام می گردد.

برای این شبکه اتصال، ۳ DNS مختلف در نظر گرفته شده است که کاربر می تواند با توجه به توضیحات ارائه شده در زیر، یکی از این شبکه ها برای بازی مد نظر خود استفاده کند.

به طور کلی این شبکه اتصالی برای بازی هایی که کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند و یا اینکه سیستم تحریمی اولیه دارند (برای مثال فقط صفحه لاگین کاربران ایرانی را تحریم کرده است) مناسب می باشد. همچنین از این شبکه اتصالی می توان برای بازی هایی که روت خاورمیانه دارند نیز استفاده شود. شایان ذکر است که قبل از خرید حتما از اشتراک تست برای تست و ارزیابی استفاده گردد.

شبکه نوع ۱ - الف: کاهش پینگ اختصاصی - DNS پینگ هینت

 • این نوع از شبکه اتصال از DNS پینگ هینت استفاده می کند که هیچ گونه قابلیت رفع تحریمی ندارند. در واقع اتصال به صورت عادی به سرورهای بازی بر قرار می شود.
 • مناسب برای بازی هایی که تحریم نیستند و سرورهای آن ها در خاورمیانه (دبی/عمان/بحرین/قطر/کشورهای جنوب ایران) یا اروپا قرار دارد.
 • برای بازی هایی که پکت لاس بالایی دارند مناسب نمی باشد.

شبکه نوع ۱ - ب و پ: کاهش پینگ اختصاصی - DNS رفع تحریم ۱ و ۲

 • این نوع از شبکه اتصال از DNS های رفع تحریمی استفاده می کند که می تواند سیستم های تحریمی اولیه (برای مثال فقط صفحه لاگین کاربران ایرانی را تحریم کرده است) را دور بزند.
 • مناسب برای بازی هایی که سیستم تحریمی اولیه دارند و سرورهای آن ها در خاورمیانه (دبی/عمان/بحرین/قطر/کشورهای جنوب ایران) یا اروپا قرار دارد.
 • برای بازی هایی که پکت لاس بالایی دارند مناسب نمی باشد.
 • تفاوت DNS رفع تحریم ۱ و ۲ در شرکت های ارائه دهنده این DNS می باشد. در واقع هر یک از شبکه های اتصال مربوط به DNS یکی از شرکت های رفع تحریم می باشد.
Pinghint's first connection type, ping reduction

اتصال نوع ۲

کاهش پینگ و رفع تحریم (روت آلمان)

در این نوع اتصال و شبکه تمرکز بر روی بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. بااستفاده از این نوع اتصال و شبکه، بازی ها رفع تحریم می شود و همچنین پایداری افزایش پیدا کرده و پینگ نیز کاهش خواهد یافت. از ویژگی مهم این بستر می توان به صفر کردن پکت لاس در بازی ها اشاره کرد.

این بستر برای بازی هایی مناسب می باشد که سرورهای آن در آلمان یا اروپا باشند.

نکته مهم

 • این نوع اتصال مناسب بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است و سرورهای آن در آلمان یا اروپا باشند.
 • مناسب برای بازیی می باشد که پکت لاس بالایی دارند.
Pinghint's second connection type, bypass sanctions

اتصال نوع ۳

کاهش پینگ و رفع تحریم (روت ترکیه)

در این نوع اتصال و شبکه تمرکز بر روی بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. بااستفاده از این نوع اتصال و شبکه، بازی ها رفع تحریم می شود و همچنین پایداری افزایش پیدا کرده و پینگ نیز کاهش خواهد یافت. از ویژگی مهم این بستر می توان به صفر کردن پکت لاس در بازی ها اشاره کرد.

نکته مهم

 • این نوع اتصال مناسب بازی هایی می باشد که کاربران ایرانی را تحریم کرده است و سرورهای آن در ترکیه یا کشورهای اطراف ترکیه باشند.
 • مناسب برای بازیی می باشد که پکت لاس بالایی دارند.
Pinghint's second connection type, bypass sanctions