مقایسه انواع اشتراک و انواع روش های اتصال

جدول مقایسه انواع روش اتصال

در زیر هر اطلاعات فنی هر نوع از روش های اتصال به صورت مقایسه ای درج شده است.

ردیف ویژگی کانکشن هوشمند (توصیه پینگ هینت) نرم افزار SoftEther کانکشن دستی L2TP/Open
1 کاهش پینگ اختصاصی
2 کاهش پینگ و رفع تحریم
3 پخش بار بین سرورهای فعال
4 بدون محدودیت حجمی
5 ارائه NAT Type 2/Moderate
6 اشتراک تست رایگان
7 کانکشن های موازی
8 تغییر هوشمند سرور
9 کارت شبکه مجازی
10 دریافت خودکار تنظیمات
11 انتخاب شبکه اتصال
12 اشتراک گذاری خوکار با کنسول
13 حالت استریمر
14 رمز عبور برای استفاده در گیم نت
15 دریافت پیام ها و نمایش اعتبار
16 اتصال در Windows
17 اتصال در Android
18 اتصال در iOS
19 اتصال در Mac
20 اتصال در Linux
21 اتصال در مودم و روتر

جدول مقایسه انواع اشتراک

اطلاعات فنی هر نوع از اشتراک

در زیر هر اطلاعات فنی هر نوع از اشتراک به صورت مقایسه ای درج شده است.

ردیف نوع اشتراک تعداد کاربر سرعت آپلود (هر کاربر) سرعت دانلود (هرکاربر)
1 کاربر خانگی ۱ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
2 کاربر گیم نتی - ۳ پی سی ۳ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
3 کاربر گیم نتی - ۵ پی سی ۵ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
4 کاربر گیم نتی - ۸ پی سی ۸ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
5 کاربر گیم نتی - ۱۰ پی سی ۱۰ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
6 کاربر گیم نتی - ۱۲ پی سی ۱۲ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
7 کاربر گیم نتی - ۱۵ پی سی ۱۵ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
8 کاربر گیم نتی - ۱۸ پی سی ۱۸ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
9 کاربر گیم نتی - ۲۰ پی سی ۲۰ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
10 کاربر گیم نتی - ۲۲ پی سی ۲۲ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
11 کاربر گیم نتی - ۲۵ پی سی ۲۵ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
12 کاربر گیم نتی - ۲۸ پی سی ۲۸ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
13 کاربر گیم نتی - ۳۰ پی سی ۳۰ ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه) ۶ مگابیت (۷۶۸ کیلوبایت در ثانیه)
14 کاربر گیم نتی - ۳ کنسول ۱ ۱۵ مگابیت (۱۹۲۰ کیلوبایت در ثانیه) ۱۵ مگابیت (۱۹۲۰ کیلوبایت در ثانیه)
15 کاربر گیم نتی - ۵ کنسول ۱ ۲۵ مگابیت (۳۲۰۰ کیلوبایت در ثانیه) ۲۵ مگابیت (۳۲۰۰ کیلوبایت در ثانیه)
16 کاربر گیم نتی - ۸ کنسول ۱ ۴۰ مگابیت (۵۱۲۰ کیلوبایت در ثانیه) ۴۰ مگابیت (۵۱۲۰ کیلوبایت در ثانیه)
17 کاربر گیم نتی - ۱۰ کنسول ۱ ۵۰ مگابیت (۶۴۰۰ کیلوبایت در ثانیه) ۵۰ مگابیت (۶۴۰۰ کیلوبایت در ثانیه)