آموزش بدست آوردن IP کنسول در Xbox

۱

ورود به تنظیمات کنسول Xbox one/Xbox 360

کنسول را روشن کرده و با انتخاب گزینه Settings از روی کنسول، وارد تنظیمات کنسول شوید.

Entering settings on Xbox one/Xbox 360 game console

۲

ورود به قسمت شبکه کنسول Xbox one/Xbox 360

سپس گزینه Network را انتخاب کنید.

Entering Network section on Xbox one/Xbox 360 game console

۳

ورود به تنظیمات شبکه کنسول Xbox one/Xbox 360

سپس گزینه Network Settings را انتخاب کنید.

Entering Network settings on Xbox one/Xbox 360 game console

۴

ورود به تنظیمات شبکه کابلی کنسول Xbox one/Xbox 360

گزینه Advanced Settings را انتخاب کنید.

Entering advanced settings on Xbox one/Xbox 360 game console

۵

ورود به تنظیمات IP کنسول Xbox One/Xbox 360

گزینه IP Settings را انتخاب کنید.

آی پی نمایش داده شده در مقابل عبارت IP Address، همان آی پی کنسول می باشد.

Entering IP settings on Xbox one/Xbox 360 game console