آموزش بدست آوردن IP کنسول در PS - حالت دوم (گیم نتی)

۱

ورود به تنظیمات کنسول PS3/PS4

با انتخاب گزینه Settings از روی کنسول، وارد تنظیمات کنسول شوید.

Entering PS game console settings

۲

ورود به تنظیمات شبکه کنسول PS3/PS4

گزینه Network را انتخاب کنید.

Entering PS game console network settings

۳

ورود به تنظیمات نمایش اطلاعات شبکه کنسول PS3/PS4

گزینه View Connectio Status را انتخاب کنید.

Entering PS game console View Connection Status settings

۴

بدست آوردن آی پی کنسول

آی پی نمایش داده شده در مقابل عبارت IP Address، همان آی پی کنسول می باشد.

Choosing network type for PS console